...

Månadsbrev och pressmeddelanden

Pressreleaser

Månadsbrev

Exelity är en fond som kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner.

Kontakt

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.