...

Kapitalstöd för noterade bolag

Hos Exelity tillhandahåller vi finansiella lösningar för noterade bolag. Vi agerar som en flexibel och dedikerad partner och arbetar tillsammans med varje bolag och dess ekonomiska rådgivare för att skräddarsy och implementera den optimala finansieringsstrategin på både kort och lång sikt, anpassad efter bolagets specifika krav.
Våra finansieringslösningar för företag grundar sig framförallt enligt bolagets specifika krav och önskemål, men i huvudsak utför vi och är delaktiga i transaktioner inom dessa tre områden:

Aktiekapital

Vi deltar i företrädesemissioner och riktade nyemissioner, som både garant och aktietecknare.

Brygglån

Kortfristig finansiering till noterade bolag som behöver rörelsekapital i avvaktan på en emission.

Omvandlingsbara lån

Långsiktiga lån till noterade bolag som önskar säkra finansiering utan att spädas ut där vi har rätt att omvandla lånet till aktier.

Vid intresse eller frågor, vänligen fyll i formuläret:

    Sedan starten har vi varit delaktiga i mer än 100 transaktioner på svenska börsen. Några av bolagen vi arbetat med är:
    Exelity är en fond som kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner.

    Contact us

    Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.