...

Fond för sund riskspridning

Exelity (Publ) är en alternativ investeringsfond med Marlon Värnik som ansvarig förvaltare. Fonden kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner. Syftet är att ge investeraren en välbalanserad portfölj som ger uppsidan av att investera i små tillväxtbolag i Norden och som använder unik kreditexponering för att skapa avkastning i tider av mer osäkert marknadsläge. Marlon Värnik är anställd hos Finserve Nordic AB som är utsedd förvaltare för fonden. Finserve Nordic AB står under Finansinspektionens tillsyn.

Om fonden

Genom en bred investeringsstrategi och riskspridning skapas en fond som blir väldiversifierad med olika tillgångsslag samt i stor utsträckning är okorrelerad med andra fonder på den svenska marknaden.
Fonden är aktivt förvaltad och investeringar sker löpande under fondens livslängd. Strategin beräknas ha en livslängd på 30 år, varefter den avvecklas helt.
Den likvid som tillförs fonden genom emission av Vinstandelslån används till investeringar som fonden bedömer kan generera den bästa riskjusterade avkastningen i enlighet med investeringsstrategin och villkoren.
   INTERVJU. Den 22 februari 2024 blev Exelitys fondförvaltare Marlon Värnik intervjuad i Veckans Affärer. Läs intervjun HÄR.
 

Fondutveckling

Månatlig utveckling
Om fondförvaltaren

Marlon

Marlon Värnik har en bred erfarenhet inom finanssektorn, med roller som Hedge Fund Analyst vid AXA Investment Managers i London, samt sju års erfarenhet som aktieanalytiker i Sverige. Marlon har arbetat som aktieanalytiker hos bl.a. Erik Penser Bank och Pareto Securities, där han även var partner på det sistnämnda.

Värnik

Innan Marlon tog över som huvudförvaltare på Exelity, innehöll Marlon rollen Senior Analyst på Nordea Markets, med fokus på tech. Marlon har en särskild expertis inom småbolagsaktier, men även en entreprenöriell bakgrund med en iver för bra affärer.
Samarbetspartners
Exelity är en fond som kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner.

Kontakt

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.