...

Varför investera i fonden?

Bakgrund

Innovativa investeringar i tider av förändring och pandemi.

Fondens förvaltningsidé bottnar i en efterfrågan på investeringsalternativ som diversifierar traditionella aktie- och obligationsportföljer, och har tydliggjorts särskilt som hastiga förändringar på finansmarknaderna skett – inte minst under 2020 och utmaningarna med COVID-19.

Fonden erbjuder åtkomst till investeringar som normalt inte är tillgängliga för icke-professionella investerare, såsom garantiemissioner och tillfällig finansiering till företag, eller i samband med börsintroduktioner (s.k. ”börsbryggor”). Den som väljer att investera i fonden ska ha en placeringshorisont om 3-5 år.
Vidare kommer Fonden utöver garantiemissioner och bryggfinansiering mot börsbolag även att investera i noterade och onoterade aktier, och i viss utsträckning pre-IPO:s innefattande framtida börsnoteringar. Fondens fondstruktur skiljer sig därmed från andra strukturer på de svenska och nordiska marknaderna, och är en av de första på den svenska marknaden där icke-professionella investerare kan delta i dessa investeringar.
Mål- & placeringsinriktning

Väldiversifierad fond med olika tillgångsklasser

Genom en bred investeringsstrategi och riskspridning skapas en fond som blir väldiversifierad med olika tillgångsslag samt i stor utsträckning är okorrelerad med andra fonder på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och investeringar sker löpande under fondens livslängd.
Strategin beräknas ha en livslängd på 30 år, varefter den avvecklas helt. Den likvid som tillförs fonden genom emission av vinstandelslån används till investeringar som fonden bedömer kan generera den bästa riskjusterade avkastningen i enlighet med investeringsstrategin och villkoren.

Fonden vänder sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden.

Bli kontaktad

Om du är intresserad av att teckna dig i fonden, fyll i formuläret så återkommer fondens fondförvaltare till dig med ytterligare information.

  Insättning och uttag

  • Aktuell period
  • Nästa period

  Insättning

  • SISTA DAG FÖR TECKNING​
  • SISTA DAG FÖR LIKVID​​
  • TECKNINGSDAG

  Uttag

  • BLANKETT OSS TILLHANDA
  • AVRÄKNINGSDAG
  • NÄR SKER UTBETALNING

  Insättning

  • SISTA DAG FÖR TECKNING​
  • SISTA DAG FÖR LIKVID​​
  • TECKNINGSDAG

  Uttag

   Fonddokument

   Innan en investering i Exelity så är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat beslut som innebär att du förstår de risker som finns med fonden och att du förstår hur fonden fungerar. Därför bör du noggrant läsa igenom informationsbroschyren, faktabladet samt allmänna villkor och dess tillägg. Du hittar alla relevanta dokument här.
   Exelity är en fond som kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner.

   Kontakt

   Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.